Field Set For 90th MGA Senior Am

Championship season begins at Fairmount CC, May 2-3, with the 90th MGA Senior Am.